Nyinstallasjon | Lindesnes Elektro

Nyinstallasjon


Nytt hus

Nytt hus? Lindesnes Elektro AS utfører nyinstallasjon i alle typer hus. Vi monterer og installerer hele det elektriske anlegget i huset.

Vi er sertifisert iht. NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig. Med en godkjent brannforebyggende elkontroll i bolig, kan en oppnå rabatter på forsikringen.


    Jeg er interressert i: